FunkTronic bediendeel met 5-toon systeem. De FunkTronic Major4a/NL is een microprocessor gestuurde bediendeel met handset en LCD display dat geschikt is om een zend/ontvanger op afstand te bedienen.
FunkTronic bediendeel met 5-toon systeem. De FunkTronic Major 3 is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de Funktronic Major 5a bediendeel. Oude service manual is nog beschikbaar.
FunkTronic bediendeel met 5-toon systeem. De FunkTronic Major 4/NL is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de Funktronic Major 4a bediendeel. Oude service manual is nog beschikbaar.
FunkTronic bediendeel met 5-toon systeem. De FunkTronic Major 5a/NL is een microprocessor gestuurde bediendeel met uitlezing dat geschikt is om een zend/ontvanger op afstand te bedienen.
FunkTronic bediendeel met 5-toon systeem. De FunkTronic Major 5 is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de Funktronic Major 5a bediendeel. Oude service manual is nog beschikbaar.
FunkTronic bediendeel met 5-toon systeem. De FunkTronic Major 5a/NL is een microprocessor gestuurde bediendeel met uitlezing dat geschikt is om een zend/ontvanger op afstand te bedienen.
FunkTronic bediendeel met 5-toon systeem. De FunkTronic Major 6 is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de Funktronic Major 6a bediendeel. Oude service manual is nog beschikbaar.
FunkTronic bediendeel zonder 5-toon systeem. De FunkTronic Major BOS-1/NL is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de Funktronic Major BOS-1a/NL bediendeel. Oude service manual is nog beschikbaar.
FunkTronic digitaal bediendeel volgens het Motorola MOTOTRBO protocol. De Major4a/MT is geschikt is om een Motorola MOTOTRBO zend/ontvanger op afstand te bedienen. Hardwarematig gelijk aan de Major 4a/NL.
FunkTronic digitaal bediendeel volgens het Kenwood Nexedge protocol. De Major4a/NX is geschikt is om een Kenwood Nexedge zend/ontvanger op afstand te bedienen. Hardwarematig gelijk aan de Major 4a/NL.
FunkTronic bediendeel zonder 5-toon systeem. De FunkTronic Major BOS-2/NL is niet meer leverbaar en is ook niet opgevolgd. Oude service manual is nog beschikbaar.
FunkTronic bediendeel zonder 5-toon systeem. De FunkTronic Major BOS-4/NL is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de Funktronic Major BOS-4a/NL bediendeel. Oude service manual is nog beschikbaar.
FunkTronic bediendeel zonder 5-toon systeem. De FunkTronic Major BOS-8/NL is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de Funktronic Major BOS-8a/NL bediendeel. Oude service manual is nog beschikbaar.
De standaard AC lijninterface voor de professionele gebruiker. De FunkTronic FT634 AC lijninterface is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de FunkTronic FT634a-C AC lijninterface. Oude service manual is nog beschikbaar.
De digitale AC lijninterface voor de professionele gebruiker. De FunkTronic FT634 AC lijninterface is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de FunkTronic FT634a-C AC lijninterface. Oude service manual is nog beschikbaar.
De repeater interface voor de professionele gebruiker. De FT633-REL is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de FunkTronic FT635-REL/AC Radio Control System. Oude service manual is nog beschikbaar.
De speciale AC lijninterface voor de professionele gebruiker. Speciaal ontwikkeld om de Major 4a/NL en Major 5a/NL bediendelen (meerdraads) aan te kunnen sluiten op een 2-draads PTT (huur)lijn verbinding naar een zender/interface.
De telefoonkoppeling voor de professionele gebruiker. De FT633-TEL is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de FunkTronic FT635-TEL Radio Control System. Oude service manual is nog beschikbaar.
De intelligente AC lijnbesturing voor de professionele gebruiker. De FT633-AC is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de FunkTronic FT635-REL/AC Radio Control System. Oude service manual is nog beschikbaar.
De combinatie REL/TEL/AC voor de professionele gebruiker. De FT633-REL/TEL/AC is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de FunkTronic FT635-WZW Radio Control System. Oude service manual is nog beschikbaar.
FunkTronic bedieningsapparaat met 5-toon systeem. De FunkTronic Control 3A/NL bediening is niet meer leverbaar en is ook niet opgevolgd. Oude service manual is nog beschikbaar.
FunkTronic bedieningsapparaat zonder 5-toon systeem. De FunkTronic Control BOS/NL bediening is niet meer leverbaar en is ook niet opgevolgd. Oude service manual is nog beschikbaar.
De Radio Over IP interface voor de professionele gebruiker. De FT636 IP Iinterface is ontwikkeld om een basisstation of een repeaterstation op afstand via VoIP (Voice over IP) en RoIP (Radio over IP) te kunnen bedienen, waarbij bijna eindeloze afstanden kunnen worden overbrugd.
De repeater interface voor de professionele gebruiker. Bijzonder geschikt voor universeel gebruik. De Transcom Repeater Interface Kaart, ontwikkeld en vervaardigd bij FunkTronic GmbH in Duitsland, is een 'low cost' interface kaart.