DISCLAIMER

Transcom Nederland b.v. staat niet in voor de juistheid van de op haar website aangeboden informatie en
documenten; in geen geval is Transcom Nederland b.v. aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade
als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.