Bedrijfsgegevens en algemene informatie:

 

Bezoek adres: Transcom Nederland b.v.
Ledeboerstraat 9c
5048 AC  Tilburg
Nederland
Correspondentie adres: Transcom Nederland b.v.
Ledeboerstraat 9c
5048 AC  Tilburg
Nederland
Onze postbus is opgeheven.
Contact: Tel.   (+31)-(0)13-4557373
Website: www.transcom.nl
E-mail:   info@transcom.nl
Algemene gegevens: Kamer van Koophandel nr. 54374103
BTW nr. NL851279661B01
ABN-AMRO BANK Rek. nr. 46.92.31.157
BIC:    ABNANL2A
IBAN:  NL44ABNA0469231157