FunkTronic bediendeel met 5-toon systeem. De FunkTronic Major4a/NL is een microprocessor gestuurde bediendeel met handset en LCD display dat geschikt is om een zend/ontvanger op afstand te bedienen.
FunkTronic bediendeel met 5-toon systeem. De FunkTronic Major 3 is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de Funktronic Major 5a bediendeel. Oude service manual is nog beschikbaar.
FunkTronic bediendeel met 5-toon systeem. De FunkTronic Major 4/NL is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de Funktronic Major 4a bediendeel. Oude service manual is nog beschikbaar.
FunkTronic bediendeel met 5-toon systeem. De FunkTronic Major 5a/NL is een microprocessor gestuurde bediendeel met uitlezing dat geschikt is om een zend/ontvanger op afstand te bedienen.
FunkTronic bediendeel met 5-toon systeem. De FunkTronic Major 5 is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de Funktronic Major 5a bediendeel. Oude service manual is nog beschikbaar.
FunkTronic bediendeel met 5-toon systeem. De FunkTronic Major 5a/NL is een microprocessor gestuurde bediendeel met uitlezing dat geschikt is om een zend/ontvanger op afstand te bedienen.
FunkTronic bediendeel met 5-toon systeem. De FunkTronic Major 6 is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de Funktronic Major 6a bediendeel. Oude service manual is nog beschikbaar.
FunkTronic bediendeel zonder 5-toon systeem. De FunkTronic Major BOS-1/NL is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de Funktronic Major BOS-1a/NL bediendeel. Oude service manual is nog beschikbaar.
FunkTronic digitaal bediendeel volgens het Motorola MOTOTRBO protocol. De Major4a/MT is geschikt is om een Motorola MOTOTRBO zend/ontvanger op afstand te bedienen. Hardwarematig gelijk aan de Major 4a/NL.
FunkTronic digitaal bediendeel met software volgens het Kenwood Nexedge protocol. Bijzonder geschikt voor universeel gebruik. De FunkTronic Major4a/NX is een microprocessor gestuurde bediendeel met handset en LCD display.
FunkTronic bediendeel zonder 5-toon systeem. De FunkTronic Major BOS-2/NL is niet meer leverbaar en is ook niet opgevolgd. Oude service manual is nog beschikbaar.
FunkTronic bediendeel zonder 5-toon systeem. De FunkTronic Major BOS-4/NL is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de Funktronic Major BOS-4a/NL bediendeel. Oude service manual is nog beschikbaar.
FunkTronic bediendeel zonder 5-toon systeem. De FunkTronic Major BOS-8/NL is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de Funktronic Major BOS-8a/NL bediendeel. Oude service manual is nog beschikbaar.
De standaard AC lijninterface voor de professionele gebruiker. De FunkTronic FT634 AC lijninterface is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de FunkTronic FT634a-C AC lijninterface. Oude service manual is nog beschikbaar.
De digitale AC lijninterface voor de professionele gebruiker. De FunkTronic FT634 AC lijninterface is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de FunkTronic FT634a-C AC lijninterface. Oude service manual is nog beschikbaar.
De repeater interface voor de professionele gebruiker. De FT633-REL is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de FunkTronic FT635-REL/AC Radio Control System. Oude service manual is nog beschikbaar.
De telefoonkoppeling voor de professionele gebruiker. De FT633-TEL is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de FunkTronic FT635-TEL Radio Control System. Oude service manual is nog beschikbaar.
De intelligente AC lijnbesturing voor de professionele gebruiker. De FT633-AC is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de FunkTronic FT635-REL/AC Radio Control System. Oude service manual is nog beschikbaar.
De combinatie REL/TEL/AC voor de professionele gebruiker. De FT633-REL/TEL/AC is niet meer leverbaar en is opgevolgd door de FunkTronic FT635-WZW Radio Control System. Oude service manual is nog beschikbaar.
FunkTronic bedieningsapparaat met 5-toon systeem. De FunkTronic Control 3A/NL bediening is niet meer leverbaar en is ook niet opgevolgd. Oude service manual is nog beschikbaar.
FunkTronic bedieningsapparaat zonder 5-toon systeem. De FunkTronic Control BOS/NL bediening is niet meer leverbaar en is ook niet opgevolgd. Oude service manual is nog beschikbaar.